Budgetbeheer

Budgetbeheer is vrijwillig inkomensbeheer, dat wil zeggen dat de cliënt kiest om de financiële zaken door een professionele beheerder te laten doen. Dit kan zijn dat hij/zij tijdelijk het overzicht kwijt is door omstandigheden of om welke reden dan ook rust wenst aangaande de financiën. Budgetbeheer is in diverse varianten mogelijk, naar de wensen en situatie van de cliënt. Via onze website kan een cliënt inloggen en zijn/haar financiën volgen.

Taken beheerder:
De budgetbeheerder beheert uw inkomsten, doordat al het inkomen binnenkomt op een speciale beheerrekening. Van deze beheerrekening worden vervolgens tijdig uw vaste lasten betaald, ontvangt u wekelijks of maandelijks uw boodschappengeld en wordt daarnaast geld gereserveerd/gespaar

Verwachtingen van cliënt:
Om het inkomen zo goed mogelijk te kunnen beheren is het noodzakelijk dat er voldoende inkomen binnenkomt, dit kan salaris zijn maar ook een uitkering of pensioen. Daarnaast is het belangrijk dat de budgetbeheerder op de hoogte gehouden wordt. De post wordt doorgestuurd en veranderingen worden tijdig doorgegeven, om niet achter feiten aan te lopen. Ook al is de cliënt handelingsbekwaam, het is niet toegestaan om betalingsverplichtingen aan te gaan zonder toestemming van de budgetbeheerder, anders valt het budgetplan in duigen. Er is dus sprake van een samenwerking.

Voor wie/Hoe aanvragen:
Iedereen, ouder dan 18 jaar, komt in aanmerking voor budgetbeheer. Budgetbeheer is op basis van een contract dat vrijwillig voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt aangegaan. Uitsluitend de cliënt zelf kan budgetbeheer aanvragen en het contract aangaan.